Zdalna ochrona w miejscu pracy

Teresa Short
Posted by Teresa Short
Find me on: LinkedIn

Coraz więcej firm wprowadza w życie elastyczny model pracy, który uwzględnia pracę zdalną oraz obecność w biurze. Oznacza to, że wiele organizacji będzie musiało szybko dostosować się do nieuniknionych zmian.

Wzrost popularności elastycznego trybu pracy

Wyzwania, które wynikają z tej zmiany przenikają do fizycznego środowiska pracy i stawiają nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w danym obiekcie. Innowacyjna technologia z zakresu kontroli dostępu może pomóc w rozwiązaniu tych problemów....

Niezależnie od przyświecających temu faktowi powodów, od 2005 roku popularność elastycznego modelu pracy wzrosła o blisko 140%. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostrzegają korzyści wynikające z tej zmiany.

Ogólnodostępne łącza szybkiego internetu, rozwój sieci 5G oraz wzrost powszechności wideokonferencji sprawiły, że współpracownicy mogą bez żadnych problemów rozmawiać twarzą w twarz, niezależnie od tego, jaka dzieli ich odległość. Pomimo tego, że model pracy zdalnej jest znany od 30 lat, jej rozwój nabrał tempa w ciągu ostatniej dekady, a w ostatnich dwóch latach mogliśmy zauważyć jeszcze większy, nieoczekiwany wzrost.

Covid-19 – główny czynnik globalnego eksperymentu

Globalna pandemia, z którą zmagamy się od 2020 roku, wymusiła na milionach pracowników przejście do trybu pracy zdalnej, co sprawiło, że cyfrowa transformacja, która w normalnych warunkach zajęłaby lata, została przeprowadzona w czasie kilkunastu tygodni. 

 

remote connectivity

“W ciągu dwóch miesięcy byliśmy świadkami dwuletniej transformacji cyfrowej” – Satya Nadella, Microsoft CEO

Pandemia Covid-19 prawdopodobnie na zawsze zmieniła rynek pracy. Obecnie widzimy jego ożywienie, ale prawdopodobnie nie unikniemy długotrwałych zmian.


Jedną z jej konsekwencji jest wprowadzenie elastycznego modelu pracy. W minionym czasie pracownicy udowodnili, że niezależnie od miejsca swojej lokalizacji i czasu pracy są w stanie osiągać zadowalające rezultaty.


Wiele firm mających na uwadze dokonania swoich pracowników, przekonało się do przyjęcia i wprowadzenia elastycznego systemu pracy, ponieważ są świadome, że zapewnienie pracownikom autonomii pozytywnie wpłynęło na poprawę ich samopoczucia i produktywności.

2

Budynki udostępniane wielu najemcom - oszczędność pieniędzy i powierzchni

Kolejną konsekwencją pandemii jest wzrost zainteresowania biurowcami ze współdzieloną powierzchnią, które w najbliższych latach staną się jeszcze bardziej popularne. Wraz z rosnącą liczbą osób pracujących zdalnie, zmniejszy się zapotrzebowanie utrzymywania fizycznych stanowisk pracy w biurach. W rezultacie coraz częściej z jednego obiektu będzie korzystać kilka firm.

Większa liczba firm zlokalizowanych w tym samym obiekcie wpłynie na powstawanie nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Wymagania będą dotyczyć również kontroli dostępu. Każda firma będzie musiała mieć pewność, że umożliwia wejście do wyznaczonej części obiektu tylko i wyłącznie odpowiednim osobom.

Możliwość nadawania nowych praw dostępu oraz wszelkie zmiany dotychczasowych uprawnień, jak i zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi (np. próba przejścia przez pracownika, który zapomniał odpowiedniego identyfikatora), będą musiały być możliwe do współdzielenia i realizowania przez wszystkie zlokalizowane w jednym obiekcie firmy.

Access control

Wyzwania związane z bezpieczeństwem

Aktualnie wszystkie aspekty związane z hybrydowym modelem pracy będą stanowić różne wyzwania dla bezpieczeństwa fizycznego. Zarządcy obiektów muszą uwzględniać zmieniające się harmonogramy oraz elastyczne godziny pracy, jak również kwestie związane z  dostępem do współdzielonych powierzchni. Firmy muszą być świadome, że wprowadzenie elastycznych godzin pracy nieuchronnie zmieni sposób przepływu osób w całym obiekcie biurowym.

45% ankietowanych osób stwierdziło, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa były największym wyzwaniem, z jakim musieli się zmierzyć, zawieszając działalność swoich biur. W czasie, kiedy personel nie jest fizycznie obecny w biurowcu, zarządcy mogą nie wiedzieć, w jaki sposób zapewnić kompleksową ochronę. Firmy muszą radzić sobie z zarządzaniem wnioskami o tymczasowy dostęp dla pracowników, personelu konserwacyjnego oraz dostawców. Dodatkowo te przedsiębiorstwa, które zmniejszyły swoją wydajność poprzez wprowadzanie zmian w systemach pracy, muszą stale dostosowywać godziny pracy oraz na bieżąco egzekwować nowe harmonogramy.

Wprowadzenie elastycznych godzin pracy oznacza konieczność wydłużenia dostępności operacyjnej obiektu, który w niektórych sytuacjach na skutek wprowadzonych zmian będzie musiał być otwarty 24/7. To z kolei będzie stanowiło spore wyzwanie w zapewnieniu odpowiedniej obsługi ewentualnych incydentów w tak długim okresie.

Podsumowując, systemy kontroli dostępu będą musiały działać zdalnie w wydłużonych godzinach pracy oraz zapewniać kontrolowany dostęp na wszystkich drogach wejścia do obiektu. Prawdopodobnie doprowadzi to do konieczności wykorzystania rozwiązania, które umożliwi zdalne zarządzanie urządzeniami kontroli dostępu zainstalowanymi w danym obiekcie lub całym kompleksie biurowym.

4

Łatwe rozwiązanie problemów dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań kontroli dostępu

Wykorzystanie nowo dostępnych technologii może pomóc menadżerom ds. bezpieczeństwa w zapewnianiu bezproblemowego wejścia i wyjścia z obiektu. Począwszy od bezdotykowych urządzeń kontroli dostępu, możliwości zarządzania natężeniem ruchu, aż do optymalizacji całego procesu wejścia do budynku przy użyciu smartfona. Technologia ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w obiektach, usprawniając wszelkie kwestie związane z  zarządzaniem, aby zaoferować modułowość, dostosowanie do potrzeb, lepszą wydajność i zrównoważony rozwój.

Firmy, które znacznie wolniej będą wdrażać elementy cyfryzacji, będą mogły mieć spore problemy z pokonaniem cyfrowej przepaści. Przy wszystkich korzyściach płynących z innowacyjnych technologii zapewniających solidniejsze i bardziej zoptymalizowane bezpieczeństwo, firmy faworyzujące dotychczasowe, dobrze znane rozwiązania będą ryzykować utratą reputacji i kapitału, pozostając w tyle z przestarzałymi oraz niezautomatyzowanymi procesami.

5

Przyszłościowe innowacje w kontroli dostępu

W cyfrowym świecie, w którym obecnie żyjemy, nadanie priorytetu inwestycjom technologicznym w celu zapewnienia bezpieczniejszego, bardziej płynnego doświadczenia użytkownika, nie tylko chroni wszystkie zainteresowane strony, ale także zwiększa poziom zaufania między pracodawcą a pracownikiem w celu zapewnienia wzajemnie korzystnego, bezpiecznego środowiska pracy.

Ponieważ elastyczne środowisko pracy stało się powszechne, firmy powinny zacząć wprowadzać niezbędne zmiany w zakresie dowolności podejmowania działań przez pracowników, aby mogli oni dobrze wykonywać swoją pracę niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. 

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu kontroli dostępu mogą być tak samo produktywni, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

 

Remote Connectivity

W naszym nowym biuletynie  informacyjnym dotyczącym tematu automatyzacji i inteligentnych obiektów szczegółowo przedstawiamy, w jaki sposób innowacyjne technologie pozwalają przedsiębiorstwom wprowadzać nowe rozwiązania umożliwiające inteligentną pracę.

Skontaktuj się z naszym konsultantem, jeśli chcesz dokładniej omówić wspomniane w artykule zagadnienia. 

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy