IoT, inteligentne budynki i bardziej inteligentne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa

Teresa Short
Posted by Teresa Short
Find me on: LinkedIn

Wykorzystywanie IoT w nowych i zmodernizowanych budynkach. Analiza  zastosowania w zabezpieczaniu lokacji w celu określenia, jaki wpływ wywiera on na rozwijającą się architekturę, budownictwo i przemysł inżynieryjny.

IoT przeżywa prawdziwy rozkwit na rozwijającym się rynku inteligentnych budynków

Inteligentne budynki stają się coraz bardziej powszechne, zaś rosnąca liczba podłączonych urządzeń zarządza operacjami w obiektach za pośrednictwem IoT (Internetu rzeczy). Według Acumen Research and Consulting, przy obecnym, gwałtownym tempie rozwoju, wartość globalnego rynku inteligentnych budynków przekroczy 160 mld $ do roku 2026.

Urządzenia inteligentne znajdziemy w domach, w biurach i w rękach zwykłych obywateli. W miarę cyfryzacji świata, inteligentne urządzenia przejmują kontrolę nad coraz większą częścią globalnego rynku cyfrowego, a tempo wzrostu jest tu wykładnicze.

IoT łączy urządzenia i zintegrowane systemy z siecią internetową poprzez budynki, tworząc w ten sposób żywy, komunikatywny system informacyjny ze zbiorów obiektów funkcjonujących do tej pory w sposób pasywny. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki technologii IoT, przewiduje się, że do roku 2025 wartość rynku IoT sięgnie 6,2 bln $ (securityworldmarket.com). W świetle rosnącej popularności IoT, należy zastanowić się nad możliwościami jego wykorzystania na drodze do stworzenia bardziej zrównoważonego i połączonego świata.

shutterstock_485514397

Nowe, znaczące możliwości oferowane przez IoT

IoT sprawił, że systemy i operacje są płynne, szybkie, a przede wszystkim inteligentne.


IoT zaczyna obecnie wywierać transformacyjny wpływ na automatyzację i sterowanie inteligentnymi budynkami. Wypierając z dawna ugruntowane modele biznesowe i oferując istotne nowe możliwości w kwestii poprawy wydajności budynków, IoT może przyczynić się do zwiększenia produktywności pracowników, a także stymulować rozwój innowacyjnych usług”

Smart building magazine


Podłączony budynek pozwala na automatyczne przeprowadzanie procesów i procedur w oparciu o dane z czujników. Ogrzewanie, oświetlenie, kierunki poruszania się, obciążenie wind, bezpieczeństwo i alokacja zasobów to tylko przykładowe elementy, jakie można zoptymalizować w oparciu o odbiór sygnałów wejściowych oraz wyznaczone reguły i algorytmy.

Dlaczego warto korzystać z IoT?


IoT umożliwia realną kontrolę wielu obiektów i lokalizacji oraz kompleksową widoczność bez inwestowania w kosztowną infrastrukturę lub wymagające zaawansowanych działań utrzymaniowych rozwiązania hostingowe. Inteligentne sposoby pracy pozwalają wypracować bardziej wydajny, zrównoważony, zoptymalizowany i przyjazny dla użytkownika sposób zarządzania operacjami w budynku, a wszystko to za pomocą podłączonego urządzenia przenośnego.


Zwiększając produktywność personelu zarządzającego budynkiem poprzez ograniczenie obciążenia obowiązkowymi zadaniami administracyjnymi, podłączone urządzenia inteligentne działają na poziomie autonomii niedostępnym dla przeciętnego człowieka. Kierując się zasadami i algorytmami opartymi o dane ze świata rzeczywistego są one w stanie realizować przedmiotowe zadania automatycznie. Z drugiej strony, inteligentne urządzenia dostarczają obsłudze budynku informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji na podstawie dostępnych danych zebranych z podłączonych sieci.


Sensem współdzielenia danych i komunikacji między urządzeniami jest wsparcie w osiągnięciu wspólnego celu oraz uzyskanie różnorakich korzyści płynących z połączenia systemów informatycznych, w tym łatwości i wygody obsługi, komfortu użytkownika, efektywności energetycznej, niższego kosztu posiadania oraz zwiększonego poziomu bezpieczeństwa.

 

3X5A8559

Inteligentna kontrola dostępu

3X5A8503

Inteligentną kontrolą dostępu można zarządzać stacjonarnie lub w ruchu; zarządzanie budynkiem można zaś połączyć z kontrolą wejść, niezależnie od lokalizacji. Daje to właścicielowi możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się potrzeby, zapewniając całodobową widoczność przez siedem dni w tygodniu z jednoczesną możliwością analizy i podjęcia odpowiedniego działania; jest to zatem wyraźna korzyść z punktu widzenia zoptymalizowanego i bardziej niezawodnego systemu bezpieczeństwa.


Właściciele nieruchomości komercyjnych pragną mieć możliwość monitorowania dostępu do swoich budynków i zapewnienia, aby stanowiły one bezpieczne otoczenie dla wszystkich użytkowników. Łatwość instalacji i użytkowania stają się zatem nieodzownymi elementami przy wdrażaniu systemów kontroli dostępu. Pod wieloma względami, elektroniczna kontrola dostępu staje się przede wszystkim technologią bezprzewodową.


Dostęp mobilny wpływa na sposób interakcji z budynkami i zarządzanie bezpieczeństwem wewnątrz nich. Nasze smartfony są przenośne, bezpieczne oraz stają się coraz bardziej inteligentne i potrafią coraz więcej dzięki wbudowanej zaawansowanej technologii.


• Z punktu widzenia użytkowników pojawia się więc możliwość, aby urządzenie, które mają przy sobie pozwalało na cyfrowe odblokowanie drzwi i innych elementów infrastruktury.
• W przypadku zarządców obiektów to samo urządzenie służy niezbędnemu zarządzaniu bezpieczniejszym dostępem do wielu lokalizacji.
• Firmy korzystają z kolei z oszczędności czasu poświęcanego na zarządzanie bezpieczeństwem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów całkowitych.


Wykorzystując moc dostępnych danych, inteligentne zautomatyzowane zabezpieczenia w nowych lub przebudowanych inteligentnych budynkach przekazują właścicielom informacje na potrzeby dostosowywania, monitorowania i planowania opcji bezpieczeństwa na większym obszarze, wychodząc poza tradycyjne ograniczenia związane z rozumieniem czasu i przestrzeni.


Bardziej wyrafinowane rozwiązania w zakresie kontroli wejść to dodatkowy poziom bezpieczeństwa i zachęta do aktywnej ochrony. Zgromadzone informacje umożliwiają z kolei wizualizację danych oraz identyfikację z wyprzedzeniem potencjalnych luk w zabezpieczeniach lub naruszeń, a także definiowanie procesów planowania wstępnego czy bieżącego reagowania.


Gunnebo 02_EntraLinq black bg

Urządzenia, które przekazują informacje, aby komunikować się ze sobą, a tym samym reagować w czasie rzeczywistym — a wszystko to dzięki wsparciu IoT — pozwalają na zwiększenie kontroli nad operacjami. Inteligentne działanie sprawia, że systemy te są znacznie bardziej wydajne, oferując użytkownikom możliwość radykalnej zmiany sposobu zarządzania bezpieczeństwem na lepszy, bardziej płynny i inteligentny.

Dobrym przykładem takiej aplikacji jest EntraLinq, będąca pierwszym rozwiązaniem z obsługą IoT na potrzeby inteligentnego sterowania wejściami do inteligentnego budynku.Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy