Automatyczna kontrola infekcji w biurach i obiektach komercyjnych

Teresa Short
Posted by Teresa Short
Find me on: LinkedIn

Po zakończonym home office następuje oczekiwany powrót do miejsc pracy. Dla menadżerów i osób zarządzających duże znaczenie ma zapewnienie bezpiecznego powrotu, dbając o zdrowie swoich pracowników. Najlepszą metodą ułatwiającą ten proces jest badanie przesiewowe bezpośrednio przy wejściu do biura, obiektu.

Automatyczny pomiar temperatury, wykrywanie obecności maseczki higienicznej oraz bezkontaktowe dozowanie żelu dezynfekcyjnego dają pewność, że w miejscu pracy znajdują się tylko i wyłącznie osoby, które nie wykazują podstawowych objawów infekcji oraz stosują się do przyjętych norm i zasad. Pozostałe osoby dzięki zintegrowanej kontroli dostępu, nie otrzymają zezwolenia na wejście na teren chronionego obszaru.

 

Kontrola temperatury
Infection control v1

Od jakiegoś czasu spotykamy się z procedurą kontrolowania temperatury ciała osób przebywających w przestrzeniach publicznych. W portach lotniczych powszechnie używa się bezkontaktowych termometrów na podczerwień, aby sprawdzać zdolność pasażerów do odbycia lotu. Air France, Singapure Airlines oraz Air Canada przyjęły kontrole temperatury jako standardowe procedury dla wszystkich swoich pasażerów. Takie działanie jest konsekwencją trwającej pandemii Covid-19. Podobne procedury zaczęły być wdrażane w wielu branżach i sektorach, takich jak edukacja, handel czy produkcja.

infection control v2
Wykrywanie obecności maski ochronnej

Ponad 50 państw na całym świecie wprowadziło konieczność noszenia maseczek higienicznych zakrywających usta i nos w przestrzeni publicznej. Od niedawna Anglia również dołączyła do tego grona, nakładając odgórną konieczność noszenia maseczek w komunikacji publicznej, z możliwością zastosowania mandatów dla osób niestosujących się do tych zaleceń.

Sprawdzenie obecności maski na twarzy jest trudne do egzekwowania przez fizycznego pracownika. Jednakże dzięki dostępnej technologii mamy możliwość sprawdzenia, czy osoba wchodząca na chroniony teren ma poprawnie założoną maskę ochronną. Automatyczne systemy w łatwy sposób mogą zidentyfikować osoby bez założonej maski ochronnej, zapewniając w tym samym czasie bezproblemowe  przejście użytkownikom stosującym się do przyjętych zasad.

 

 

Dezynfekcja rąk przy wejściu do obiektu
infection control v4

Wiele miejsc pracy, sklepów detalicznych oraz przedsiębiorstw mających bliski kontakt z klientami zainstalowało w swoich obiektach dozowniki żelu dezynfekcyjnego, w celu zapobiegania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Według WHO, największe ryzyko zakażenia występuje poprzez przeniesienie patogenów bezpośrednio na dłoniach. Badanie Gerby opublikowane przez American Society for Microbiology potwierdza niebezpieczeństwo związane z przenoszeniem zarazków na często użytkowane przedmioty w obszarach publicznych. Przy rozważaniu środków zapobiegania infekcjom zaleca się stosowanie automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk zamiast ręcznych dozowników pompujących.

4

 

Systemy kontroli infekcji H-Sense 

Aby wesprzeć działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji, firma Gunnebo wprowadziła na rynek nowatorskie rozwiązanie kontroli infekcji: system H-Sense.

H-Sense to grupa produktów kontroli dostępu zaprojektowana w celu zapewnienia bezkontaktowych i automatycznych działań zapobiegających infekcjom, gwarantująca trójpoziomową ochronę.

 

H-Sense łączy funkcjonalność automatycznej kontroli dostępu z trzema poziomami ochrony przed infekcjami, umożliwiając:

  • Bezdotykowy pomiar temperatury
  • Detekcję obecności maski higienicznej
  • Automatyczne dozowanie żelu dezynfekcyjnego

Wybierając kompletny pakiet, składający się trzech poziomów zabezpieczeń, zarządcy obiektów mogą mieć pewność, że wszyscy pracownicy wewnątrz obiektu są zdolni do pracy i nie wykazują podstawowych objawów przebywanej infekcji. Natomiast użytkownicy systemu mogą być pewni, że są jednocześnie chronieni przed potencjalną infekcją ze strony współpracowników. 

5

 

Kontrola infekcji pozwala na bezpieczne wejście oraz zabezpiecza osoby znajdujące się w kontrolowanym obiekcie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej publikacji.

 

W przypadku pytań dotyczących omawianych rozwiązań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

­­

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy